dump4

117,,V.BHUVANESWARI,SDE,100000,tr_rajan,Tamilnadu,25-10-17,\r\nNominee- Husband.\r\nDeath certificate Copy attached.\r\n,2016-10-05,CHENNAI - I,2017-05-13,tr_rajan,,L.VARADHARAJAN,
118,,Md. NESAR ALAM,,100000,tr_rajan,Bihar,25-10-17,\r\nNominee- Wife.\r\nDEATH CERTIFICATE NOT ATTACHED\r\n,2017-06-03,CHAPRA,2017-06-17,tr_rajan,,IFFAT BANO,
119,,SAMBHAJI TUKARAM SATARKAR,SDE,100000,tr_rajan,Maharashtra,19-07-17,\r\nNominee- Wife.\r\nDeath certificate.\r\n,2017-03-01,SINDHUDURG,2017-06-17,tr_rajan,,PUSHPA SAMBHAJI SATARKAR,
120,,S.SUDHAKAR,SDE,100000,tr_rajan,Andhra pradesh,25-10-17,\r\n\r\nNOMINEE- WIFE.\r\nDEAT CERTIFICATE ATTACHED.,2017-05-19,HYDERABAD - TELANGANA,2017-06-17,tr_rajan,,S.PRAMEELA,
121,,PRAVAKAR ROY,AO,100000,tr_rajan,West Bengal,25-10-17,\r\nNOMINEE-WIFE\r\nDEATH CERTIFICATE COPY ATTACHED\r\n,2017-02-22,COOCH BEHAR ZONE,2017-07-24,tr_rajan,,LATIKA ROY,
122,,M.TAMILVENDAN,SDE,100000,tr_rajan,Chennai,25-10-17,\r\nNOMINEE-WIFE\r\nDEATH CERTIFICATE COPY ATTACHED,2016-08-08,"MARAIMALAINAGAR, CHENNAI",2017-07-24,tr_rajan,,P.SHEELA,
123,,K.SANKARAN,SDE,100000,tr_rajan,Chennai,25-10-17,\r\nNOMINEE - WIFE\r\nDEATH CERTIFICATE COPY ATTACHED.,2016-11-19,"CGM OFFICE, CHENNAI",2017-07-24,tr_rajan,,A.BAMA,
124,,P.Balasubramanian,SDE,100000,tr_rajan,Tamilnadu,25-10-17,\r\nNominee-Wife\r\nDeath Certificate attached\r\n,2017-04-02,Madurai,2017-08-26,tr_rajan,,B.MALATHI,
125,,B.Srinivasan,DE,100000,tr_rajan,Chennai,25-10-17,\r\nNominee- Wife\r\nDeath certificate copy enclosed,2017-08-12,CHTD,2017-09-11,tr_rajan,,K.GEETHA,
126,,C.J.Joseph,SDE,100000,tr_rajan,Kerala,25-10-17,\r\n\r\nNominee- Wife.\r\nDeath Certificate Copy attached,2017-04-20,Kottayam,2017-10-04,tr_rajan,,LUCIAMMA VARGHESE,
127,,JATINDRA NATH SING,SDE,100000,tr_rajan,Odisha,25-10-17,\r\nNOMINEE-WIFE.\r\nDEATH CERTIFICATE AND LEGAL HEIR CERTIFICATE ATTACHED. INTIALLY APPLICATION SENT ON 30-08-16 BUT NOT RECEIVED AT CHQ. HENCE FRESH APPLICATION SENT BE CS / OD ON 09-10-17\r\n\r\n,2016-03-14,BALASORE,2017-10-13,tr_rajan,,BASANTI SINGH,
128,,SAOOD BADAR,SDE,100000,tr_rajan,UP West,25-10-17,"\r\nNOMINEE- WIFE.\r\nDEATH CERTIFICATE, PAY SLIP COPY, SALARY DEDUCTION APPLICATION COPY ATTACHED.\r\n",2017-03-11,SAHARANPUR,2017-04-10,tr_rajan,,ZEBA BADAR,
129,,ANIL KUMAR SHARMA,SDE,100000,tr_rajan,UP West,25-10-17,\r\nNOMINEE - WIFE.\r\nDEATH CERTIFICATE AND CERTIFICATE FROM HOSPITAL ATTACHED.\r\n,2017-01-19,MORADABAD,2017-04-10,tr_rajan,,SUSHMA SHARMA,
130,,M.GOPALAKRISHNAMURTHY,JTO,100000,tr_rajan,Andhra pradesh,16-12-17,\r\nNOMINEE- WIFE.\r\nDEATH CERTIFICATE COPY ATTACHED.\r\nLEGALHEIR CERTIFICATE ATTACHED.\r\n,2016-03-06,KURNOOL,2017-11-01,tr_rajan,,M.SREEDEVI,
131,,REJENI G.S,JTO,50000 + 50000 + 100000,tr_rajan,Kerala,16-12-17,Two Cheques issued in the name of GAYATRI C.R & SACHIN C.R Rs.5000/- each.\r\n\r\nNOMINEATTACHED.E - CHILDREN\r\nDEATH CERTIFICATE COPY ATTACHED.,2017-07-09,TRIVANDRUM,2017-11-15,tr_rajan,,GAYATRI C.R & SACHIN C.R,
132,,RADHAKRISHNAN R,SDE,100000,tr_rajan,Kerala,16-12-17,\r\nNOMINEE- WIFE.\r\nDEATH CERTIFICATE COPY ATTACHED.\r\n,2016-12-07,TRIVANDRUM,2017-11-15,tr_rajan,,UMARANI L.R,
133,,JAYAPRAKASH M.P,SDE,100000,tr_rajan,Kerala,16-12-17,\r\n\r\nNOMINEE WIFE.\r\nDEATH CERTIFICATE NOT ATTACHED.,2017-05-04,KOZHIKODE,2017-11-15,tr_rajan,,SREEJA NARAYANAN K.T,
134,,J.KAMESH BABU,,100000,tr_rajan,Chennai,16-12-17,\r\nNOMINEE - WIFE\r\nDEATH CERTIFICATE COPY ATTACHED.\r\n,2017-09-02,CHTD,2017-11-20,tr_rajan,,K.BHARATHI,
135,,UPINDER RAINA,JTO,100000,tr_rajan,J & K,16-12-17,\r\nNOMINEE - WIFE\r\nDEATH CERTIFICATE ATTACHED\r\n,2017-09-10,C.O,2017-10-27,tr_rajan,,SARLA RAINA,
137,,PRIYA NATH DAS,SDE,100000,tr_rajan,Assam,31-12-17,NOMINEE WIFE.\r\nDEATH CERTIFICATE ATTACHED.\r\nCHEQUE ISSUED ON 16-12-17 CANCELLED AND REVISED CHEQUE ISSUED ON 31-12-17\r\n,2017-09-02,GUWAHATI,2017-12-15,NULL,,BHANUMATI DAS,
138,,KALI KANT JHA,,100000,tr_rajan,Bihar,16-12-17,NOMINEE - WIFE\r\nDEATH CERTIFICATE ATTACHED\r\n,2017-08-13,BEGUSARI,2017-12-15,NULL,,SUNITA KUMARI,
139,,KISHAN CHANDRA RAJAN,JTO,100000,tr.rajan,Utrakhand,16-06-18,\r\nNominee - Wife.\r\nDeath Certificate copy attached.\r\n,2017-12-28,ALMORA,2018-02-15,rajan,,RENU CHAND,
140,,HARVINDER KUMAR,JTO,100000,tr.rajan,Haryana,16-06-18,\r\nNOMINEE - WIFE.\r\nDEATH CERTIFICATE COPY AND BANK PB FRONT PAGE ATTACHED.\r\n,2017-01-11,AMBALA,2018-02-06,rajan,,ANJU BALA,
141,,MOHINDER PAL,S D E,100000,tr.rajan,Haryana,16-06-18,\r\nTWO NAMES MENTIONED.  SAGAR TAKKAR.  MANGESH TAKKAR.\r\nDEATH CERTIFICATE ATTACHED.\r\n\r\n,2017-12-11,AMBALA,2018-02-06,rajan,,SAGAR TAKKAR.  MANGESH TAKKAR,
142,,N.RAMAN NAIR,SDE,100000,tr.rajan,Kerala,16-06-18,\r\nNOMINEE WIFE.\r\nDEATH CERTIFICATE COPY ATTACHED.\r\n,2017-11-27,TRIVANDRUM,2018-05-15,rajan,,S.CHITRHRA LEKHA,
143,,S.SUBRAMONIAN POTTY,SDE,100000,tr.rajan,Kerala,16-06-18,\r\nNOMINEE WIFE.\r\nDEATH CERTIFICATE COPY ATTACHED.\r\n,2017-10-02,TRIVANDRUM,2018-05-15,rajan,,C.K.ANITHA,
144,,BIMAN PAL,SDE L/A,100000,tr.rajan,Kolkata,16-06-18,\r\nNominee- Wife.\r\nDeath Certificate attached.\r\nIn application Nominee name is Arpita Pal.\r\nIN CANCELLED CHEQUE - NAME IS  ARPITA / BIMAN PAL.\r\n,2018-04-19,CALCUTTA,2018-05-15,rajan,,ARPITA PAL,
145,,ARUN KUMAR SINGH,DE L/A,100000,tr.rajan,Bihar,16-06-18,\r\nNOMINEE - WIFE.\r\nDEATH CERTIFICATE ATTACHED.\r\nADHAR COPY AND BANK PB FRONT PAGE COPY ATTACHED.\r\n,2017-09-19,BHAGALPUR,2018-02-27,rajan,,SUNITA DEVI,
146,,MILIN SHANKARRAO DHANDAR,JTO,100000,tr.rajan,Maharashtra,16-06-18,"\r\nNOMINEE - WIFE.\r\nDEATH CERTIFICATE ATTACHED.\r\nADHAR COPY, CANCELLED CHEQUE, BANK PB FRONT PAGE COPY, QUOTA PAID DETAILS ATTACHED.\r\n",2018-01-03,AMRAVATI,2018-02-27,rajan,,GAUKARNA SHANKARRAO DHANDAR,
147,,SHAIK ABDUL KAREEM,JTO,100000,tr.rajan,Andhra pradesh,16-06-18,"\r\n\r\nNOMINEE WIFE.\r\nDEATH CERTIFICATE ATTACHED.\r\nADHAR COPY, LEGAL HEIR CERTIFICATE COPY, BANK PB FRONT PAGE COPY AND QUOTA DETAILS ATTACHED.\r\n",2017-12-21,KURNOOL,2018-04-24,rajan,,SHAIK SHAHEENA,
148,,MANNE NAGESWARA RAO,JTO,100000,tr.rajan,Andhra pradesh,16-06-18,"\r\nNOMINEE - WIFE.\r\nDEATH CERTIFICATE COPY, ADAHR COPY AND BANK PB FRONT PAGE COPY ATTACHED.\r\n",2015-11-30,ONGOLE,2018-04-24,rajan,,MANNE VANAJA,
149,,PRAMOD KUMAR PANDIA,SDE,100000,tr.rajan,Odisha,16-06-18,\r\nNOMINEE - WIFE.\r\nDEATH CERTIFICATE COPY ATTACHED.,2017-07-29,BHUBANESHWAR,2018-04-10,rajan,,KALYANI PUROHIT,
150,,R.PADMA,SDE,100000,tr.rajan,Tamilnadu,16-06-18,"\r\nNOMINEE - HUSBAND.\r\nDEATH CERTIFICATE COPY, DEATH REPORT COPY OF HOSPITAL ATTACHED.\r\n",2017-11-07,CHENNAI DIVISION 2,2018-04-01,rajan,,K.KANNAN,
151,,S.THANGAMANI,SDE,100000,tr.rajan,Tamilnadu,16-06-18,\r\nNOMINEE - WIFE.\r\nDEATH CERTIFICATE COPY ATTACHED.,2017-09-24,TANJORE,2018-04-01,rajan,,RAJESWARI,
152,,N.VENKATESAN,SDE CIVIL,100000,tr.rajan,Tamilnadu,16-06-18,\r\nNOMINEE- WIFE.\r\nDEATH CERTIFICATE COPY AND LEGAL HEIR CERTIFICATE COPY ATTACHED.\r\n,2017-11-01,CIVIL DIVISION,2018-04-01,rajan,,SRIVIDYA VENKATESAN,
153,,S.VELAYUTHAM,SDE L/A,100000,tr.rajan,Tamilnadu,16-06-18,\r\nNOMINEE- WIFE.\r\nDEATH CERTIFICATE COPY ATTACHED.\r\n,2017-08-20,MADURAI,2018-05-21,rajan,,V.THENMOZHI,
154,,"G,CHANDRAKALA",JTO,100000,tr.rajan,Tamilnadu,16-06-18,\r\nNOMINEE- HUSBAND.\r\nDEATH CERTIFICATE COPY ATTACHED.\r\n,2017-12-03,TANJORE,2018-05-21,rajan,,D.JAGANNATHAN,
155,,VARADA ANJANEYULU,JTO,100000,tr.rajan,Andhra pradesh,16-06-18,"\r\nNOMINEE-WIFE.\r\nDEATH CERTIFICATE COPY, LEGAL HEIR CERTIFICATE COPY AND BANK PASSK FRONT PAGE COPY ATTACHED.",2017-10-08,NELLORE,2018-05-26,rajan,,VARADA NIRUPAMA,
156,,YASHWANT B JADHAV,SDE,100000,rajan,Maharashtra,05-09-18,\r\nNominee - Wife.\r\nDeath Certificate copy and Bank Passbook front page copy attached.\r\n,2017-12-08,NASHIK,2018-06-16,rajan,,RANJANA YASHWANT JADHAV,
157,,KURIL JATRAJ BABULAL,DE,100000,rajan,Maharashtra,05-09-18,\r\nNominee - Wife.\r\nDeath Certificate copy attached.\r\n,2017-09-04,LATUR,2018-06-16,rajan,,SUSHMA JAIRAJ KURIL,
158,,DILIP VITTHAL LAWAND,DE,100000,rajan,Maharashtra,05-09-18,Nomunee-Wife.\r\nDeath Certificate copy and Bank pass book front page attached.\r\n,2018-04-09,SATARA,2018-06-16,rajan,,SANDHYA DILIP LAWAND,
159,,PRAMOD  SARJERAO BAHIKAR,SDE,100000,rajan,Maharashtra,05-09-18,\r\nNominee- Wife.\r\nDeath certificate copy attached.,2018-07-20,NASHIK,2018-08-22,rajan,,MANISHA PRAMOD BAHIKAR,
160,,DOGUPARTHI RAVINDRA BABU,JTO,100000,rajan,Andhra pradesh,05-09-18,"Nominee-Wife.\r\nCopy of Death certificate, Family member certificate, Bank passbook front page and Union subscription details attached.\r\n",2018-03-30,ONGOLE,2018-07-30,rajan,,DOGUPARTHI VIMALA,
161,,BODH RAJ,JTO,100000,rajan,J & K,05-09-18,\r\nNominee - Wife.\r\nCopy of Death certificate and Bank pass book front page attached.\r\n,2018-04-27,JAMMU,2018-06-18,rajan,,NIRMAL SHARMA,
162,,GURMIT SINGH,,100000,rajan,Punjab,05-09-18,\r\nNominee-Wife.\r\nDeath Certificate attached.\r\n,2018-05-10,PATHANKOT,2018-06-19,rajan,,LAKHWINDER KAUR,
163,,MOHAN LAL JOSHI,SDE,100000,rajan,Rajasthan,05-09-18,"Nominee- Wife.\r\nCopy of Death certificate, BSNL undisputed amount settlement sanction letter, IT card and Adhar card zttzched.\r\n",2018-04-10,UDAIPUR,2018-07-16,rajan,,VIDHYA DEVI JOSHI,
164,,SARBJIT SINGH,,100000,rajan,Punjab,05-09-18,\r\nNominee-Wife and Cancelled Cheque attached.,2017-03-23,LUDHIANA,2018-09-10,rajan,,SURINDER KAUR,
165,,MOHANLAL,,100000,rajan,Punjab,05-09-18,\r\nNominee - Wife.\r\nDeath Certificate and Cancelled cheque attached.\r\n,2017-06-22,LUDHIANA,2018-09-10,rajan,,KAMLESH RANI,
166,,DILIP DAS,JTO,100000,rajan,Assam,16-06-18,Nominee - Wife.\r\nDeath certificate Copy attached.\r\n\r\n\r\n,2018-03-02,Dibrugarh,2018-06-15,rajan,,Biblobidas,
167,,G.S.GAUR,,100000,rajan,Madhyapradesh,16-06-18,"Nominee- Wife.\r\nCopy of Death certificate, Adhar card and Bank passbook front page attached.\r\n\r\n\r\n",2018-04-28,GWALIOR,2018-06-15,rajan,,ASHA GAUR,
168,,Manoj John,,100000,rajan,Kerala,10-10-2018,\r\nNOMINEE - WIFE.\r\nDEATH CERTIFICATE COPY ATTACHED.\r\n,2018-04-11,Alapuzha,2018-09-30,rajan,,.D.DARSANA,
169,,SANDEEP KUMAR . I,SDE,100000,rajan,UP East,10-10-2018,"\r\n\r\nNOMINEE-WIFE.\r\nCOPIES OF DEATH CERTIFICATE, CREMATION CERTIFICATE, BANK PASS BOOK FRONT PAGE, SALARY CERTIFICATE AND QUOTA RECOVERY SCHEDULE ATTACHED.\r\n",2018-08-09,KANPUR,2018-09-25,rajan,,REENA KUMAR,
170,,RAKESH KUMAR RAI,JTO,100000,rajan,UP East,10-10-2018,"\r\nNOMINEE-WIFE. COPIES OF DEATH CERTIFICATE, BANK PASS BOOK FRONT PAGE AND QUOTA RECOVERY SCHEDULE ATTACHED.",2018-04-02,ALLAHABAD,2018-09-25,rajan,,SURABHI SURENDRANATH PANDEY,
171,,A.V.V.RAMANA,SDE,100000,rajan,Andhra pradesh,10-10-2018,"\r\nNOMINEE-WIFE. COPIES OF DEATH CERTIFICATE, BANK PASS BOOK FRONT PAGE, SALARY CERTIFICATE AND RECOVERY SCHEDULE ATTACHED.",2018-08-15,RAJAHMUNDRY,2018-09-24,rajan,,AKULA VEERAVENI,
172,,V.K.TOMAR,JTO,,rajan,Rajasthan,10-10-2018,"Nominee - Wife\r\nCopy of Death Certificate, Bak Passbook front page, salary slip and Quota deduction details.\r\n",2018-06-03,BIKANER,0000-00-00,rajan,,,
173,,RAMESH D SUTAR,SDE,100000,rajan,Maharashtra,27-10-2018,\r\nNOMINEE - WIFE.\r\nDEATH CERTIFICATE COPY ATTACHED.,2018-08-19,GOA,2018-10-13,rajan,,RADHA RAMESH SUTAR,
174,,RAMA RAGHUNATH SALI,JTO,100000,rajan,Maharashtra,27-10-2018,"\r\nNOMINEE - WIFE.\r\nCOPY OF DEATH CERTIFICATE, LEGAL HEIR CERTIFICATE & RECOVERY SCHEDULE ATTACHED.\r\n",2018-08-17,JALGAON,2018-10-13,rajan,,RAJANI RAMA SALI,
175,,DEVENDRAKUMAR. M. PATEL,SDE,100000,rajan,Gujarat,,NOMINEE-WIFE\r\nCOPY OF DEATH CERTIFICATE AND COPY OF CANCELLED CHEQUE ATTACHED.\r\n,2017-04-21,VADODARA,2018-11-08,NULL,,RAMILABEN  DEVENDRAKUMAR PATEL,
176,,BHAGAWANJIBHAI DEVSHIBHAI PORIYA,DE,100000,rajan,Gujarat,,NOMINEE-WIFE \r\nCOPY OF DEATH CERTIFICATE AND COPY OF CANCELLED CHEQUE ATTACHED.\r\n,2016-10-07,SURAT,2018-11-08,NULL,,MANJULABEN BHAGAWANJIBHAI  PORIYA,
177,,RAJESH DOMA,,100000,rajan,Gujarat,,NOMINEE-WIFE.\r\nCOPY OF DEATH CERTIFICATE AND COPY OF CANCELLED CHEQUE ATTACHED.,2016-04-27,SURAT,2018-11-08,NULL,,DOMA SIDDANNA,
178,,B.R.SUTHAR,DE,100000,rajan,Gujarat,,NOMINEE-WIFE \r\nCOPY OF DEATH CERTIFICATE AND COPY OF CANCELLED CHEQUE ATTACHED.\r\n,2016-02-22,AHMEDABAD CIRCLE OFF,2018-11-08,NULL,,MINAXIBEN BHARATBHAI SUTHAR,
179,,MAGANBHAI BARIA,JTO,100000,rajan,Gujarat,,NOMINEE-WIFE.\r\nCOPY OF DEATH CERTIFICATE AND COP

Contact with us: Chicle or akaDrakon.
Contáctanos: Chicle o akaDrakon.